DSCF7737 DSCF7757 DSCF3725 Peri Tour 2015 1 DSCF7773 DSCF7787 DSCF3675

Croeso

Gwefannau Perthnasol

Cyngor Sir Gâr

Prom Iau 2018

Cynhaliwyd Proms Iau Gwasanaeth Cerdd Sir Gaerfyrddin ar Fehefin 11eg, 12fed, 13eg a’r 14eg gyda pherfformiadau yn Theatr Ffwrnes Llanelli i leoliad oedd yn llawn. Dros y pedair noson ymddangosodd dros 1,500 o ddisgyblion ysgolion cynradd ledled y sir ar y llwyfan. Mae’r grwpiau iau yn ymarfer ar gyrsiau undydd drwy gydol y flwyddyn academaidd, a dyma gyfle euraidd i arddangos ffrwyth gwaith caled…